Xem điểm thi lớp 10 tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Phước, để sing up nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:

Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2015

Sing up nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2015 nhanh nhất

Soạn tin: DM 43 <SBD>  gửi 8785

Trong đó: 43  là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Phước bạn soạn tin:

DM 43 12345  gửi 8785

>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2015, soạn:

DCM  43 <Mã trường> gửi 8785 

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Bình Phước có mã tỉnh là 43 , thi vào trường THPT Bình Long có mã trường là 011. Soạn tin: DCM  43  011 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Bình Phước: 43

 

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 000 Sở GD-ĐT Bình Phước 27 026 Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh
2 001 Phòng GD TX Đồng Xoài 28 027 THPT DTNT Tỉnh
3 002 THPT Đồng Xoài 29 028 THPT Nguyễn Khuyến
4 003 THPT Nguyễn Du 30 029 THPT Thống Nhất
5 004 THPT Chuyên Quang Trung 31 030 Trường Cấp 2,3 Đăk Ơ
6 005 Phòng GD Đồng Phú 32 031 TT GDTX Tỉnh
7 006 THPT Đồng Phú 33 032 TT GDTX Phước Long
8 007 Phòng GD Chơn Thành 34 033 TT GDTX Bình Long
9 008 THPT Chơn Thành 35 034 TT GDTX Bù Đăng
10 009 THPT Chu Văn An 36 035 TT GDTX Lộc Ninh
11 010 Phòng GD Bình Long 37 036 TT GDTX Chơn Thành
12 011 THPT Bình Long 38 037 TT GDTX Bù Đốp
13 012 THPT Nguyễn Huệ 39 038 TT GDTX Đồng Phú
14 013 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 40 039 THPT Hùng Vương
15 014 Phòng GD Lộc Ninh 41 040 THPT Trần Phú
16 015 THPT Lộc Ninh 42 043 THPT Lộc Hiệp
17 016 THPT Lộc Thái 43 041 Trường Cấp 2,3 Đồng Tiến
18 017 Phòng GD Bù Đốp 44 042 Trường Cấp 2,3 Đa Kia
19 018 THPT Thanh Hòa 45 046 Trường Cấp 2,3 Đăng Hà
20 019 Phòng GD Phước Long 46 044 Phòng GD& ĐT Hớn Quảng
21 020 THPT Phước Long 47 045 Phòng GD& ĐT Bù Gia Mập
22 021 THPT Phước Bình 48 047 Trường Cấp 2,3 Tân Tiến
23 022 THPT Phú Riềng 49 048 TC Nghề Tôn Đức Thắng
24 023 Phòng GD Bù Đăng 50 049 Trường Cấp 2,3 Võ Thị Sáu
25 024 THPT Bù Đăng 51 050 Trường Cấp 2,3 Nguyễn Bỉnh Khiêm
26 025 THPT Lê Quý Đôn 52 051 THPT Ngô Quyền
27 026 Trường Cấp 2, 3 Lương Thế Vinh