Tử vi thứ 4 tuổi Tỵ

Xem tu vi thứ 4 tuổi Tỵ. Kỷ Tỵ những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Đinh Tỵ có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan..

Tử vi thứ 4 tuổi Tỵ
Tử vi thứ 4 tuổi Tỵ

Kỷ Tỵ (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) :

Xem boi thứ 4 của Kỷ Tỵ, những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái giúp đỡ. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tin tức ở xa hoặc có khách đến. Có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ.

Đinh Tỵ (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) :

Có sự trắc trở khó khăn, hoặc công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên làm việc bình thường. Có tin xa. Nên ra đi giải quyết công việc đã có dự tính nhưng có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Ngày có sự hao tốn cho những dịch vụ định kỳ. Qúy anh trước khi làm gì nên xem ngày giờ tốt xem tại xem ngay tot xau.

Ất Tỵ (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu) :

Không nên vội vã tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ.

Quý Tỵ (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) :

Dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp. Nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại, hoặc hoàn tất những gì đã có định ước, đến hẹn. Những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi.

Tân Tỵ (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) :

Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ.