Thống kê lotto gan xổ số Vĩnh Long 24-04

ĐỂ MỌI NGƯỜI THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC CẶP SỐ ĐẸP NHẤT XỔ SỐ VĨNH LONG 24-04. CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI ĐỘC GIẢ BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LOTTO GAN CỦA XỔ SỐ VĨNH LONG. CHÚC MỌI NGƯỜI MAY MẮN.

  • Kết quả xsvl, xo so vinh long sớm nhất, chính xác nhât
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 02 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 07 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 08 ra ngày: 25/07/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 37 ngày
Cặp số 09 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 21 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 22 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 27 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 32 ra ngày: 16/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 16/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 39 ra ngày: 02/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 40 ra ngày: 02/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 41 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 47 ra ngày: 26/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 49 ra ngày: 12/12/2014 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 52 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 63 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 66 ra ngày: 09/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 77 ra ngày: 06/02/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 82 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 86 ra ngày: 23/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 98 ra ngày: 02/01/2015 – đến 17/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày

ganxsvl24-04

  • Xem thêm kết quả xsdt trực tiếp.