Thống kê lotto gan xổ số Trà Vinh 17-04

Để mọi người thực sự tìm được cặp số đẹp nhất ket qua xo so Trà Vinh hôm nay 17-04. Hôm nay xin trân trọng gửi tới độc giả bảng thống kê chi tiết lotto gan của xổ số Trà Vinh. Chúc mọi người may mắn.

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 08 ra ngày: 16/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 11 ra ngày: 23/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 16 ra ngày: 26/12/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 18 ra ngày: 07/11/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 35 ra ngày: 17/10/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 24 ngày
Cặp số 40 ra ngày: 05/12/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 46 ra ngày: 05/12/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 47 ra ngày: 05/09/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 30 ngày
Cặp số 50 ra ngày: 20/06/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 41 ngày
Cặp số 59 ra ngày: 24/10/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 63 ra ngày: 02/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày
Cặp số 64 ra ngày: 16/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 72 ra ngày: 23/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 73 ra ngày: 26/12/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 77 ra ngày: 21/11/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 19 ngày
Cặp số 82 ra ngày: 09/01/2015 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 99 ra ngày: 28/11/2014 – đến 10/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày
  • Bạn có thể xem thống kê kết qua xsmn theo thứ như xsmn thu 4, xsmn thu 3…
ganxstv17-04