Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục thay đổi

(VietQ.vn) – Bộ GD-ĐT lại có những thay đổi trong Quy chế tuyển sinh của Kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, Đại diện Cục Khảo thí, Bộ GD-ĐT cho biết, Quy chế tuyển sinh của Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có một chút thay đổi so với ban đầu.

Theo đó, thí sinh được sing up 4 ngành của 1 trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành sing up xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

Thí sinh tự do nộp hồ sơ sing up dự thi tại văn phòng đại diện Bộ tại TP.HCM. Đề thi, khâu coi thi, chấm thi là lo lắng lớn nhất trong kỳ thi THPT quốc gia sắp đến - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã sing up ở trường đó hoặc rút hồ sơ để sing up sang trường khác. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được sing up ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Đối với xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để sing up tối đa vào 3 trường và mỗi trường được sing up tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.
Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển thí sinh được rút hồ sơ để sing up xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.
Dù là nguyện vọng nào thì nếu trúng tuyển sẽ không được tiếp tục sing up xét tuyển.
Trong hồ sơ lưu ý: Theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiếu sing up dự thi gồm có 19 đầu mục thông tin thí sinh cần điền. Phiếu có hai bản, phiếu số một cán bộ thu hồ sơ giữ, phiếu số hai do thí sinh giữ.
Hồ sơ hướng dẫn chi tiết cách ghi hồ sơ của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh sing up tại đơn vị sing up dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở đó vào vị tri trống ……, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã sở vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Mục Số hồ sơ: Nơi thu hồ sơ ghi, thí sinh không ghi mục này.
Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu sing up dự thi.
Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh cần ghi rõ thêm tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh.
Mục 4: Đối với chứng minh thư mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với chứng minh thư mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số.
Mục 5: Cần ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào các ô tương ứng ở bên phải.

Đối với thí sinh được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng theo hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định cần khai thêm mã xã (phường). Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của sở giáo dục và đào tạo, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email (nếu có).

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ chi tiết: xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).

Mục 9: Thí sinh sing up dự thi với mục đích chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng hoặc cả hai mục đích. Thí sinh sing up dự thi với mục đích nào thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng; nếu thí sinh dự thi với cả hai mục đích thì đánh dấu vào cả hai ô.

Mục 10: Thí sinh sing up dự thi tại cụm thi nào thì ghi tên cụm thi và mã cụm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vào vị trí tương ứng. Tùy theo mục đích thi nêu ở Mục 9 thí sinh cần tham khảo hướng dẫn của điểm thu hồ sơ để xác định cụm thi phù hợp.

Mục 11: Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông tại trường nào thì nộp hồ sơ sing up dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ sing up dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Mã đơn vị sing up dự thi ghi theo hướng dẫn của nơi thu hồ sơ.

Mục 12: Tất cả các thí sinh sing up dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng đều phải sing up môn thi ở mục này, thí sinh sing up dự thi môn nào thì đánh dấu “X” vào ô môn thi tương ứng, riêng đối với môn Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật.

Mục 13: Đối với thí sinh xin miễn thi ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định tại Công văn số: 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015.

Mục 14: Thí sinh đã dự thi trung học phổ thông những năm trước, nếu có những môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu môn nào thì ghi điểm môn đó vào ô tương ứng.

Mục 15: Thí sinh xác định 4 môn dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông (bao gồm các môn bắt buộc và môn tự chọn) bằng cách đánh dấu “X” vào các ô tương ứng. Bốn môn này phải nằm trong số các môn đã sing up tại Mục 12,13 và 14.

Mục 16: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Nếu khai man sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy chứng nhận hợp pháp (bản sao) kèm theo phiếu sing up xét tuyển khi sing up xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Mục 17: Đối với thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT. Trong 3 năm học trung học phổ thông hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp trung học phổ thông ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó. Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng.

Mục 18: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu sing up dự thi.

Mục 19: Đối với thí sinh thi với mục đích lấy kết quả để xét học liên thông lên cao đẳng, đại học cần đánh dấu “X” vào ô đã tốt nghiệp ở bậc học nào tương ứng: Đã tốt nghiệp trung cấp (TC) hoặc Đã tốt nghiệp cao đẳng (CĐ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xoá. Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La mã (I, II, III,…).

Dành cho người quan tâm đến xổ số:

  • Thống kê, chot so kết quả xổ số chính xác.
Thu Hà