Hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành Y, Dược

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng là sinh viên (SV) ĐH hệ chính quy ngành bác sĩ, dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng, có cam kết (ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo) sau khi tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Lớp hoc tieng anh chuyên ngành bác sĩ đa khoa

Chính sách hỗ trợ học phí cho SV ĐH Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020.

Cụ thể, hỗ trợ học phí một lần khi tốt nghiệp ra trường bằng tổng mức học phí 6 năm đối với Bác sĩ và 5 năm đối với Dược sĩ ĐH. Trong đó, năm 2015 mức hỗ trợ học phí là 8 triệu đồng/SV/năm. Giai đoạn từ năm 2016 – 2020, mức hỗ trợ học phí thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Quyết định cũng nêu rõ, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ học phí phải đền bù chi phí hỗ trợ trong trường hợp sau khi tốt nghiệp và được tuyển dụng nhưng bỏ việc, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác khỏi nơi sing up phục vụ ban đầu sau khi tốt nghiệp ra trường theo nguyện vọng của cá nhân khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phục vụ tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Mức đền bù thực hiện theo quy định của pháp luật về đền bù chi phí đào tạo.

Trường hợp cá nhân không thực hiện nghĩa vụ đền bù, hoàn trả chi phí hỗ trợ thì cơ quan có thẩm quyền có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Năm 2015 có nhiều đổi mới trong nền giáo dục viêt nam cả từ cách học và giảng dạy. Các trường ĐH_CĐ sẽ xét tuyển diem thi tot nghiep nam 2015 vào các khối ngành.